Javni pozivi za podsticaje samozapošljavanju i zapošljavanju pripadnika boračke populacije

Javni pozivi za podsticaje samozapošljavanju i zapošljavanju pripadnika boračke populacije

Javni pozivi za podsticaje samozapošljavanju i zapošljavanju pripadnika boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo je danas dva javna poziva za pripadnike boračke populacije, a koji će biti otvoreni do 19.4.2024. godine.

Preuzmi pozive:

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2024. godini

Close