Razvojna Agencija Zavidovići

Razvojna agencija Zavidovići d.o.o. Zavidovići (RAZ) je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Općine Zavidovići.

Strateška vizija RAZ-a je podrška porastu životnog standarda stanovnika Općine Zavidovići i stvaranje zaposlenja izradom i implementacijom kvalitetnih projekata na području podrške razvoju malih i srednjih proizvodnih firmi, poljoprivrede i turizma.

RAZ osnovana je od Općine Zavidovići sa ciljem kreiranja rasta, razvoja i promocije poduzetništva na Općini Zavidovići. RAZ d.o.o. Zavidovići je registrovana 11.07.2006. godine na kantonalnom sudu u Zenici i od tada zvanično počinje sa radom.

Koncipirana kao servis prema klijentima uslužno orijentirana Agencija je ponudila i uspješno provela širok spektar usluga kompanijama i poduzetnicima koji se već nalaze ili tek planiraju ući u svijet poduzetništva.

Upravu preduzeća čini:                                   

Direktor agencije: BSc Econ Ajdin Polić

Zaposlenici: 3 zaposlena

Skupštinu RAZ d.o.o. čine:
1. Almir Mustafić, predsjednik

Nadzorni odbor:
1. Mušić Rasim, predsjednik
2. Kemal Mrahorović, član
3. Sifet Mulahalović, član

Vizija Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići je kreiranje savremenog regionalnog centra za razvoj koji će implementacijom znanja poticati lokalni ekonomski razvoj. „Razvojna agencija“ Zavidovići predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan razvoj na području Općine Zavidovići, te u skladu s tim nudi sljedeće usluge:

 • Konsultantske usluge
 • Izrada projektnih prijedloga
 • Izrada biznis planova
 • Upravljanje objektima poduzetničke infrastrukture (poslovni inkubator)
 • Provođenje specijalističkih edukativnih programa
 • Organizovanje seminara i radionica
 • Priprema kapaciteta za privlačenje EU sredstava

 

vizija

Ostale aktivnosti koje su u fokusu rada agencije su sljedeće:

 • Koordinacija izrade razvojne strategije
 • Poticanje održivog razvoja
 • Provedba politike lokalnog razvoja
 • Pomaganje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • Razvoj ruralnih područja i turizma
 • Privlačenje i pružanje pomoći ulagačima
 • Saradnja sa drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
 • Promovisanje Općine, privrednika i inkubatora

 

 

Šta još nudimo?

Pored navedenih usluga i aktivnosti, Razvojna agencija Zavidovići svim budućim poduzetnicima nudi prostor za nove preduzetničke poduhvate, i to u vidu Poslovnog inkubatora sa sljedećim pogodnostima:

 • poslovni prostor pod jako povoljnim uslovima
 • administrativne i tehničke usluge (prijem i slanje pošte, usluge kopiranja i sl.)
 • besplatne savjetodavne usluge
 • besplatan wi-fi
 • besplatan parking
 • organizovanje treninga i edukacije (izrada poslovnog plana, marketing, istraživanje tržišta i sl.)
 • predstavljanje na web stranici i u brošurama
 • informacije o dostupnim fondovima namijenjenim za podršku MSP sektoru

 

Koliko dugo mogu ostati u Poslovnom inkubatoru?

Svi novoosnovani poslovni subjekti imaju pravo koristiti prednosti Poslovnog inkubatora u periodu od 4 godine.

 

Želite više informacija?

Ukoliko imate poslovnu ideju i treba Vam pomoć da je sprovedete, mi smo tu da Vam pomognemo. Pratite novosti i termine konkursa za pristupanje, ili zakažite termin na broj +387 32 878 404 i posjetite na adresi: Radnička 13 (Omladinsko naselje), 72220 Zavidovići.

14600932_1071882479585724_2721763558056025998_n

 

 

Close