O nama


Razvojna agencija, RAZ d.o.o. Zavidovići je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Općine Zavidovići.

Strateška vizija RAZ-a je podrška porastu životnog standarda stanovnika Općine Zavidovići i stvaranje zaposlenja izradom i implementacijom kvalitetnih projekata na području podrške razvoju malih i srednjih proizvodnih firmi, poljoprivrede i turizma.

Razvojna agencija RAZ d.o.o Zavidovići je služba Općine Zavidovići i Udruženja samostalnih privrednika Zavidovići formirana i namijenjena rastu razvoju i promociji poduzetništva na Općini Zavidovići. RAZ d.o.o. Zavidovići je registrovana 11.07.2006. godine na kantonalnom sudu u Zenici i od tada zvanično počinje sa radom.

Koncipirana kao servis prema klijentima uslužno orijentirana Agencija je ponudila i uspješno provela širok spektar usluga kompanijama i poduzetnicima koji se već nalaze ili tek planiraju ući u svijet poduzetništva.

Trenutno svoje aktivnosti provodi kroz dva sektora, servis rastu i razvoju mikro malih i srednjih kompanija i pisanju projekata poslovnih i investicionih planova za (MMSP) mikro mala i srednja preduzeća.

NAŠ TIM

Ajdin Polić, BSc Econ. (Direktor agencije)

(Zaposlenik)

ORGANI UPRAVLJANJA

Nadzorni odbor:

 1. Mušić Rasim, predsjednik
 2. Kemal Mrahorović, član
 3. Sifet Mulahalović,član

Skupština:

 1. Almir Mustafić, predsjednik
 2. Ibrahim Bošnjaković, član

VIZIJA

Kreiranje savremenog regionalnog centra za razvoj koji će implementacijom znanja poticati lokalni ekonomski razvoj. „Razvojna agencija“ Zavidovići predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan razvoj na području Općine Zavidovići, koje uključuju sljedeće:

 • Koordinacija izrade razvojne strategije
 • Poticanje održivog razvoja
 • Priprema kapaciteta za privlačenje EU sredstava
 • Provedba politike lokalnog razvoja
 • Pomaganje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • Razvoj ruralnih područja i turizma
 • Privlačenje i pružanje pomoći ulagačima
 • Konsultantske usluge
 • Saradnja sa drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
 • Provođenje specijalističkih edukativnih programa
 • Promovisanje Općine, privrednika i inkubatora
 • Poticanje zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava i područnom samoupravom, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju
 • Organizovanje seminara i radionica

 

PODRUČJA DJELOVANJA

 • Privreda (ekonomski razvoj)
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Upravljanje objektima poduzetničke infrastrukture (inkubator, poslovne zone, …)
 • Turizam
 • Ekologija (održivi razvoj)

 

CILJNE GRUPE

 • Jedninice lokalne samouprave
 • Privrednici
 • Privredna udruženja i klasteri
 • Udruženja civilnog društva
 • Susjedne regije/regije u širem okruženju
 • Druge potporne institucije
 • Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, investicijskih elaborata i drugih razvojnih ekonomsko-finansijskih programa i studija

Close