Dokumenti

1.    STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2018. – 2023.


2.     STRATEGIJA INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017.-2026. GODINE


3.     ODLUKA O PROGLAŠENJU POSLOVNO PODUZETNIČKE ZONE "EKONOMIJA - BATVICE"


4.      JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR


5.      PRAVILNIK O INKUBACIJI


6.     AKCIONI PLAN REALIZACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2017 – 2026.  


7.     SITUACIONA ANALIZA-MOGUĆNOSTI UPOŠLJAVANJA USPOSTAVNOM ODRŽIVIH PORODIČNIH GAZDINSTAVA

8.    JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR ZAVIDOVIĆI 2022

9.    OBRAZAC ZA PRIJAVU U POSLOVNI INKUBATOR ZAVIDOVIĆI

10. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SUŠARE I OBRAZAC PRIJAVE

11. JAVNI POZIV ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA KORISTENJE STAKLENIKA I OBRAZAC PRIJAVE

12. PRAVILNIK MAŠINSKI PRSTEN PREČIŠĆENI TEKST RAZ

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lot 1

 

Close