Proaktivni građani i građanke: Otvoren javni poziv za udruženja i fondacije

Proaktivni građani i građanke: Otvoren javni poziv za udruženja i fondacije

Proaktivni građani i građanke: Otvoren javni poziv za udruženja i fondacije

Projekat PRAGG – Proaktivni građani i građanke otvara javni poziv kojim poziva sva zainteresovana udruženja i fondacije u BiH da podnesu projektne prijedloge kojim će zagovarati rješavanje konkretnih problema građana ka višim nivoima vlasti. Cilj je podržati organizacije civilnog društva (OCD) iz različitih lokalnih zajednica u kojima djeluje projekat PRAGG kako bi radili na rješavanju problema građana/ki i učestvovali u procesima donošenja odluka i zagovaranju za rješenja konkretnih problema, ka višim nivoima vlasti (kantonalni, entitetski, državni), obezbjeđujući im priliku da steknu neophodna znanja, kompetencije i vještine kako bi u tome i uspjeli.

Kroz javni poziv biće podržani prijedlozi projekata koji će kroz zagovaračke aktivnosti raditi na poboljšanju stanja u sljedeće tri tematske oblasti:

·        Unapređenje prava i položaja žena;

·        Unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) i

·        Unapređenje prava i položaja mladih.

Pojedinosti o grantu

Maksimalna vrijednost budžeta u projektnom prijedlogu ne smije prelaziti 50.000 BAM, dok se vremensko trajanje projekta mora kretati u rasponu od minimalno 10 do maksimalno 18 mjeseci. Javni poziv za dostavljanje aplikacija je otvoren do 29. aprila 2024. godine u 16,00 časova.

Prezentacija javnog poziva

Za sve zainteresovane  OCD biće organizovana prezentacija javnog poziva u cilju detaljnijeg upoznavanja i predstavljanja istog. Prezentacija će biti organizovana u online formatu (putem Teams platforme), prema rasporedu koji je dostupan u samom javnom pozivu.

Ako vaše udruženje ili fondacija ima projektnu ideju koja se fokusira na zagovaračke aktivnosti u jednoj od tri ključne tematske oblasti - ovo je prava prilika da se istaknete i učinite konkretan korak ka pozitivnim promjenama. Prijavite svoj projektni prijedlog i budite aktivni u stvaranju bolje budućnosti za sve nas.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva, kao i obavezne najave učešće na prezentacijama (uz navođenje tematske oblasti poziva za koju su aplikanti zainteresovani), dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: grantovi@pragg.ba najkasnije do 09. aprila 2024. godine, do 12:00 časova.

Nakon iskazivanja interesa za prisustvo prezentaciji javnog poziva, svi zainteresovani aplikanti putem e-maila dobiće link za online prezentaciju poziva za tematsku oblast koju su odobrali.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija je otvoren od dana objavljivanja do 29. aprila 2024. godine u 16,00 časova. Od aplikanata se traži da do navedenog roka dostave kompletnu aplikacionu dokumentaciju u elektronskoj formi na e-mail adresu: grantovi@pragg.ba

Obrazac aplikacije, te detaljno Uputstvo za aplikante, dostupni su na web stranici projekta PRAGG. 

Close