Javni poziv za dodjelu sredstava Ureda premijera ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava Ureda premijera ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava Ureda premijera ZDK za 2024. godinu

Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:

LOT 1 - Finansiranje programskih projekata kojima se doprinosi kvalitetnijoj prezentaciji i informisanju građana o radu i aktivnostima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlade Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija
• Budžet: 30.000,00 KM za javne ustanove
• Budžet: 20.000,00 KM za neprofitne organizacije
• Budžet: 40.000,00 KM za javna preduzeća
• Budžet: 200.000,00 KM za privatna preduzeća i poduzetnike

LOT 2 - Finansiranje svečanih akademija, obilježavanje značajnih datuma iz bliže i dalje prošlosti
• Budžet: 15.000,00 KM

LOT 3 - Finansiranje okruglih stolova i tribina, kulturnih, naučnih i vjerskih manifestacija
• Budžet: 65.000,00 KM

LOT 4 - Finansiranje ili sufinansiranje sportskih manifestacija i projekata od značaja za Kanton
• Budžet: 100.000,00 KM

Javni poziv ostaje otvoren do 11.04.2024. godine.

Dokumentacija za preuzimanje:

Close