Javni poziv za poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Javni poziv za poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Javni poziv za poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta.

Korisnici sredstava
Obrtnici kojima je rješenje o registraciji donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo, a koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12) i koji su registrovani najkasnije do 31.12.2020. godine. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Korisnici sredstava po „Uredbi o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19„ iz 2021.godine, imaju pravo aplicirati za dodjelu sredstava po ovom projektu.

Namjena utroška finansijskih sredstava – maximalan iznos koji se može tražiti od Ministarstva je 3.000 KM. Viši zahtjevani iznosi od max dozvoljenih, znače automatsko odbacivanje zahtjeva.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022.godine (utorak) odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Linkovi javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni na:

Close