Javni poziv za poticaj razvoja obrta i srodnih djelatnosti

Javni poziv za poticaj razvoja obrta i srodnih djelatnosti

Javni poziv za poticaj razvoja obrta i srodnih djelatnosti

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za poticaj razvoja obrta i srodnih djelatnosti.

Korisnici sredstava
Obrtnici koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br:35/09 i 42/11) ili Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 75/21) iz sljedećih područja Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10):
- C- prerađivačka industrija (osim oblasti C-10, C-23, C-25 i C-32),
- F- građevinarstvo i
- G- samo razred 45.2 popravak motornih vozila i motocikala.
Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, biti registrovani najkasnije do 31.12.2020. godine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2021. godini po projektima „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ i „Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.
Korisnici sredstava po „Uredbi o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19„ iz 2021.godine, imaju pravo aplicirati za dodjelu sredstava po ovom projektu.

Obrtnici mogu zahtjevati maksimalno 8.000,00 KM sredstava Ministarstva. Viši zahtjevani novčani iznos od dozvoljenog, znači automatsko odbacivanje zahtjeva za dalje razmatranje.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022. godine (utorak) odnosno prihvatit će se sve prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Linkovi javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni na:

Close