Javni poziv za poticaj udruženjima i komorama

Javni poziv za poticaj udruženjima i komorama

Javni poziv za poticaj udruženjima i komorama

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za poticaj udruženjima i komorama.

Kategorija korisnika sredstava
Udruženja poduzetnika i obrtnika i komore koji svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Udruženja poduzetnika i obrtnika koji su korisnici poticaja Ministarstva u 2021. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2022. godini.

Maksimalan iznos sredstava koji se može zahtijevati od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta iznosi 6.000,00 KM.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022.godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Link javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni na:

 

 

Close