Rezultati Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini

Rezultati Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini

Rezultati Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport objavilo je pregled raspodjele sredstava sa Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini.

 

Lista dostupna na sljedećem linku:

Pregled_raspodjele_sredstava_sa_transfera_za_kulturne_manifestacije_i_izdavacku_djelatnost_u_2022.pdf

Close