Javni poziv za prikupljanje podataka o MSP

Javni pozivi 26.06.2024


 

 

J A V N I    P O Z I V
za prikupljanje podataka o malim i srednjim preduzećima (MSP) iz grada Zavidovići

 

Razvojna agencija Zavidovići u sklopu svojih aktivnosti usmjerenih na podršku i razvoj lokalne privrede, provodi prikupljanje podataka o malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja grada Zavidovići.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje baze podataka privrednih subjekata radi informiranja o dostupnim javnim pozivima, poticajima, edukacijama i drugim relevantnim informacijama od značaja za poslovanje.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da popune online obrazac koji je dostupan na sljedećem linku: OVDJE

Podaci će se koristiti u svrhu informiranja MSP-a, te će bit javno dostupni u bazi podataka na web stranici Razvojne agencije. Ovi podaci će biti korišteni za slanje obavijesti o mogućnostima za razvoj poslovanja, dostupnim fondovima i drugim poticajima namijenjenim MSP-ovima. 

Za dodatne informacije ili tehničku podršku pri popunjavanju obrasca, možete se obratiti agenciji putem e-maila (info@raz.ba) ili telefona (061/704-834).

Unaprijed zahvaljujemo na saradnji i aktivnom sudjelovanju u izgradnji ove važne baze podataka koja će doprinijeti boljoj informiranosti i podršci za razvoj vašeg poslovanja.

 
Explide
Drag