O nama

O nama 28.04.2024


Razvojna agencija Zavidovići d.o.o. Zavidovići (RAZ) je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Općine Zavidovići.

Strateška vizija RAZ-a je podrška porastu životnog standarda stanovnika Općine Zavidovići i stvaranje zaposlenja izradom i implementacijom kvalitetnih projekata na području podrške razvoju malih i srednjih proizvodnih firmi, poljoprivrede i turizma.

RAZ osnovana je od Općine Zavidovići sa ciljem kreiranja rasta, razvoja i promocije poduzetništva na Općini Zavidovići. RAZ d.o.o. Zavidovići je registrovana 11.07.2006. godine na kantonalnom sudu u Zenici i od tada zvanično počinje sa radom.

Koncipirana kao servis prema klijentima uslužno orijentirana Agencija je ponudila i uspješno provela širok spektar usluga kompanijama i poduzetnicima koji se već nalaze ili tek planiraju ući u svijet poduzetništva.
Explide
Drag