Javni poziv za subvencioniranje projekata turističke infrastrukture

Javni poziv za subvencioniranje projekata turističke infrastrukture

Javni poziv za subvencioniranje projekata turističke infrastrukture

Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture.

Pozivaju se općine/gradovi, udruženja i fondacije registrovani prema Zakonu o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02), čije dominantne aktivnosti su vezane za djelatnosti turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, i privredni subjekti (pravna i fizička lica) definisani članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20), sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu i registrovanom šifrom osnovne djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, koji projekte:

 

a) uređenje, izgradnja i obnova objekata javne turističke infrastrukture i suprastrukture i/ili rekreacijskih i drugih turističkih sadržaja na području Zeničko-dobojskog kantona:

 • kupališta i plaže na rijekama i jezerima,
 • turistički informativni centri,
 • odmorišta pored puteva,
 • otvoreni objekti sportske rekreacije i rekreacije za djecu,
 • male vještačke akumulacije sa kupalištem,
 • zabavno rekreativne staze i puteve (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke staze, pješačke staze, i slično),
 • objekti za predah i kraće zadržavanje turista,
 • kućice za organizaciju vjerskih i novogodišnjih praznika,

 

b) uređenje, izgradnja i obnova objekata turističke infrastrukture i suprastrukture i/ili rekreacijskih i drugih turističkih sadržaja na području Zeničko-dobojskog kantona:

 • ugostiteljski kapaciteti, smještajni kapaciteti, rekreacijski i drugi turistički sadržaji.

  Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 05.05.2022. godine.

Javni poziv dostupan je na sljedećim linkovima:

Close