Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Javni poziv za podršku razvoja ženskog poduzetništva

Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

 1. Pozivaju se pravna i fizička lica (u daljem tekstu: privredni subjekti) koja su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih refundaciji dijela uplaćenih doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika.

 

 1. Pravo na dodjelu sredstava iz tačke 1. ovog Javnog poziva, imaju privredni subjekti koji:
 2. trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti kao osnovnu djelatnost radi ostvarivanja dohodka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticanju razvoja male privrede,
 3. sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona,
 4. koji su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine,
 5. koji su registrovani najmanje 6 mjeseci do dana objave ovog Javnog poziva,
 6. obavljaju djelatnost unutar sljedećih područja:
 • Djelatnosti iz područja C Prerađivačka industrija;
 • Iz područja M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti šifre djelatnosti 74.10. i 74.20,
 • Iz područja S Ostale uslužne djelatnosti šifre djelatnosti od 95.11 do 95.29 i od 96.01 do 96.09.
 • koji do datuma podnošenja prijave za istu namjenu nisu koristila bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.).

 

Privrednim subjektima se nakon dostavljanja urednog zahtjeva i procedure odlučivanja, mogu odobriti jednokratno sredstva za refundaciju dijela uplaćenih doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika i to:

 • po jednom zaposleniku/vlasniku u maksimalnom iznosu po 250,00 KM za svaki navršeni mjesec radnog staža,
 • po jednom zaposleniku/vlasniku u maksimalnom iznosu 2.000,00 KM za najviše posljednjih 8 mjeseci računajući do dana objave Javnog poziva,
 • za maksimalno 2 zaposlenika kod pravnog lica u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM,
 • za maksimalno 2 zaposlenika ili vlasnika i 1 zaposlenika kod fizičkog lica u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM.

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 05.05.2022. godine.

Javni poziv dostupan je na sljedećim linkovima:

Close