Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

JA V N I PO Z I V
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona
na području Zeničko-dobojskog kantona

1. Pozivaju se općine/gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) iz Zeničko-dobojskog kantona, koje realizuju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, da podnesu Zahtjeve za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona.
Poslovne zone su na jedinstven način uređene/neuređene zemljišne površine namijenjene za realizaciju poslovnih aktivnosti, odnosno objekata.
U 2023. godini Vlada Kantona će subvencionirati dio troškova po osnovu Programa II- Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone.
Izgradnja komunalne infrastrukture unutar poslovne zone podrazumijeva slijedeće aktivnosti: izgradnja, obnova, rekonstrukcija, sanacija ili proširenje komunalne infrastrukture (ceste, plinske instalacije, vodosnabdijevanje, odvod otpadnih voda uključujući nabavku i instalaciju kolektora i prečistača, elektrifikacija, telekomunikacije i sl).
Redovno održavanje komunalne infrastrukture unutar poslovne zone ne može biti predmetom sufinansiranja.

Javni poziv će biti objavljen na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i otvoren 21 dan od dana objavljivanja, odnosno, u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona ili predati na poštu najkasnije do 12.10.2023. godine.

 

 

Izvor: https://zdk.ba/

Close