Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu

U Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu na poziciji Transfer za razvoj poljoprivrede predviđena su sredstva u iznosu od 150 000,00 KM.

Programom utroška sredstava sa „Transfera za razvoj poljoprivrede“ planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu utvrđene su vrste poljoprivredne proizvodnje za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljem tekstu: općinski podsticaj), opći i posebni uslovi, kriteriji i postupak dodjele, te prava i obaveze korisnika općinskih podsticaja.

  1. Kriteriji za raspodjelu sredstava odobrenih Budžetom Grada Zavidovići, sa Transfera za razvoj poljoprivrede, u iznosu od 150.000,00 KM

Grad Zavidovići će dati prioritet razvoju pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje u skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede 2018-2023, kao i u skladu sa ovogodišnjim poskupljenjima repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, poskupljenja goriva, stočne hrane i uopšte smanjenog životnog stanovništva podsticanje poljoprivredne proizvodnje se ogleda kroz sljedeće modele:

2.1. Podrška za držanje stoke radi proizvodnje mlijeka – ženskih rasplodnih

grla goveda,                                                                                                            10 000,00 KM

2.2. Sufinansiranje nabavke lijekova i hrane za pčele udruženju pčelara

„Pčelar“, Zavidovići                                                                                                  2 500,00  KM

2.3. Podrška novim nasadima jagodičastog , bobičastog  i drugog voća podignutim

od jeseni 2021.do proljeća 2022. godine                                                                   4 000,00  KM

2.4.  Podrška za postojeće nasade jagodičastog i bobičastog voća,                                  6 000,00 KM

2.5. Podrška za ugovorenu proizvodnju povrća zasijanog ili zasađenog u proljeće

2022. godine                                                                                                               7 000,00 KM

2.6. Podrška za proizvodnju povrća u plastenicima u 2022 godini                                   4 500,00 KM

2.7. Podrška za proizvodnju žitarica (kukuruz, pšenica,

raž, ječam, zob,tritikale,                                                                                              21 000,00 KM

2.8. Podrška projektima u poljoprivredi                                                                          76 960,00 KM

2.9. Rezervna sredstva                                                                                                      18 040,00 KM

UKUPNO:     150.000,00 KM

Javni poziv dostupan na :

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu

Close