Javni poziv za dodjelu sredstav iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija "Tekući transferi i drugi tekući rashodi“

Javni poziv za dodjelu sredstav iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija "Tekući transferi i drugi tekući rashodi“

Javni poziv za dodjelu sredstav iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi“

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA
iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01,
potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija
„Tekući transferi i drugi tekući rashodi“

LOT 1 - Finansiranje programskih projekata kojima se doprinosi kvalitetnijoj prezentaciji i informisanju
građana o radu i aktivnostima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlade Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija

LOT 2 - Finansiranje projekata koji se odnose na oblast nauke

LOT 3 - Finansiranje projekata koji se odnose na oblast kulture

LOT 4 - Finansiranje projekata koji se odnose na oblast sporta i sportskih aktivnosti

LOT 5 - Finansiranje projekata koji se odnose na oblast mladih

Dokumenti:

Otvoren do 03. maja 2023. godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Close