Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godinu

J A V N I P O Z I V
za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničkodobojskog kantona za 2023.godinu

Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada
________, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu __________, o
mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja
samozapošljavanja i to:
− Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost
ne ranije od 01.01.2022. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovom
Programu;
− Program „Biznis plus“

Pravo učešća na oglasu imaju:
− dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;
− ratni vojni invalid;
− demobilizirani branioc, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od
06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili šest mjeseci
po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS;
− dijete šehida/poginulog branioca do 35 godina života, dijete umrlog RVI i dijete umrlog nosioca
najvećeg ratnog priznanja, do navršene 30 godina života;
− udovica šehida/poginulog branioca, korisnica porodične invalidnine;
− udovica ratnog vojnog invalida, korisnica porodične invalidnine;
− dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca
u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom
domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30
godina života;
− udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24
mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koja je sa istim živjela u braku
najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Visina sredstva
− Program „Prvi biznis“ – 10.000,00KM.
− Program „Biznis plus“ - Varijanta a)– do 7.000,00KM
- Varijanta b)– 1.000,00KM
- Varijanta c) od 1.000,00KM do 5.000,00KM

Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 12.05.2023. godine

 

Izvor: https://zdk.ba/

Close