Javni poziv USAID Turizam

271495676_343449907623644_9147089834138690385_n

USAID Turizam objavio je ažurirani javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. Ažurirani javni poziv stupa na snagu 5. januara 2022. godine. Pozivaju se sve organizacije koje zadovoljavaju navedene uslove da dostave svoje prijave u skladu sa preciziranim uslovima i procedurom. Za više…

Read More