Javni poziv USAID Turizam

Javni poziv USAID Turizam

Javni poziv USAID Turizam

❗️ USAID Turizam objavio je ažurirani javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. Ažurirani javni poziv stupa na snagu 5. januara 2022. godine.
📢 Pozivaju se sve organizacije koje zadovoljavaju navedene uslove da dostave svoje prijave u skladu sa preciziranim uslovima i procedurom. Za više detalja i sve potrebne obrasce za prijavu preuzmite naš ažurirani Javni poziv br. 1 na sljedećem linku https://bit.ly/3qTgRXB

 

Close