Završena prezentacija poslovnih ideja IMPAKT inkubatora Zavidovići

Završena prezentacija poslovnih ideja IMPAKT inkubatora Zavidovići

Završena prezentacija poslovnih ideja IMPAKT inkubatora Zavidovići

Investicijska fondacija Impakt i Grad Zavidovići održali su, 26. 7. 2022. godine, finalnu prezentaciju IMPAKT inkubatora poslovnih ideja, koja je rezultat zajedničke saradnje okroz provođenje integralnog programa podrške razvoju poduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja. IMPAKT inkubator poslovnih ideja se već drugu godinu provodi u Zavidovićima i zapažen je povećan interes za pokretanje vlastitih bizisa.

Šest poslovnih ideja danas je prezentirano, a kako su svih ispunjavale kriterije stručne komisije i osvojili dovoljan broj bodova, komisija je odlučila podržati sve poslovne ideje stim da dvije moraju ispuniti određene uvjete za podršku. Oni će, pored finansijske, dobiti i dodatnu stručnu i mentorsku podršku.

Podršu su dobili: Eldin Mulahalilović, Mirnesa Husanović, Nedžad Bećirović, Sabrija Parić, Enesa Mukić i Enes Beganović.

„Investicijska fondacija Impakt već drugu godinu provodi IMPAKT inkubator poslovnih ideja u Zavidovićima u saradnji sa Gradom Zavidovići i jako smo sretni što su svi biznisi koji su regisrirani u predhodnom peroidu i dalje aktivni i rade. Sigurni smo da će, uz našu mentorsku podršku, i ovih 6 biznisa koje smo podržali danas imati podjednak, ako ne i veći uspjeh“, poručili su iz Investicijske fondacije Impakt.

Ovom prilikom uručene su i potvrde o učešću za učesnice i učesnike u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja, a uručena je i zahvalnica Merimi Bašić za veliki doprinos razvoju poduzetništva.

Više informacija o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na: www.impakt.ba

Investicijska fondacija IMPAKT: Belma Gijo, službenica za marketing i PR, Šibenska 3, Sarajevo, Tel/Fax: +387 (0) 62 157 464

Close