USAID poziva na dostavu projekata za investiranje u energetski sektor – Minimalni iznos investicije 10 mil USD

USAID poziva na dostavu projekata za investiranje u energetski sektor – Minimalni iznos investicije 10 mil USD

USAID poziva na dostavu projekata za investiranje u energetski sektor – Minimalni iznos investicije 10 mil USD

Prijave za USAID-ov projekt “Investicije u energetiku” podržava razvoj najisplativijih investicionih projekata i pomaže im da pronađu svoj put do potencijalnih investitora i finansijskih institucija.

Projektni tim će sarađivati s međunarodnim finansijskim institucijama (MFI), bankarskim sektorom, investitorima i korisnicima kako bi se odabranim projektima koji su tehnički, ekonomski i ekološki održivi omogućilo sprovođenje u djelo.

Projekt će se fokusirati na unaprjeđenje investicionog potencijala ekološki prihvatljive proizvodnje, prenosa i distribucije toplotne i električne energije, na centralizovane sisteme grijanja, vodosnabdijevanja i sanitacije, kao i na unaprjeđenje energetske efikasnosti stambenih i poslovnih zgrada.

Geografski fokus projekta će biti na Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Grenlandu, Kosovu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a moguće i u drugim zemljama iz regije u kojima bi investicioni projekt, bilo posredno ili neposredno, mogao koristiti prethodno nabrojanim zemljama korisnicama USAID podrške.

Projektnom timu treba da se dostave početne informacije o potencijalnim projektima koji će se uzeti u razmatranje za izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti, i naknadna savjetovanja u vezi sa transakcionim uslugama.

Projekti za dalju procjenu biće izabrani na osnovu konkursa. Generalno, minimalni iznos investicije projekta je 10 mil USD, s tim što će se, kao posebni slučajevi, razmatrati i projekti ispod 10 mil USD, ukoliko postoji dovoljno interesovanja od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Tražene podatke treba upisati u Zahtjev za podacima i poslati na mejl energyinvestmentDIR@bv.com ili energyinvest@bv.com.

Rok za vaš odgovor je 10. februar 2023. ili prije. Ograničite veličinu e mail-a na 5 MB. Za bilo kakva pitanja i informacije, kontaktirajte Gorana Frančića na mejl goran.francic@icloud.com; + 385 99 2717893.

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Close