Radna grupa započela aktivnosti na izradi nove omladinske strategije Grada Zavidovići

Radna grupa započela aktivnosti na izradi nove omladinske strategije Grada Zavidovići

Radna grupa započela aktivnosti na izradi nove omladinske strategije Grada Zavidovići

U četvrtak 26. oktobra u Velikoj Sali zgrade Grada Zavidovići održan je prvi formalni sastanak radne grupe za izradu Omladinske politike Grada Zavidovići za period 2024-2027, a u okviru projekta podržanog od Federalnog ministarstva kultura i sporta koji provodi Razvojna agencija Zavidovići.

Radnu grupu čine predstavnici poslovnog sektora, obrazovnog, kulturnog, sportskog, zdravstvenog, socijalnog te nevladinog i omladinskog sektora, a ostavljena je mogućnost proširenja radne grupe.

Na održanom sastanku prisutnima se obratio direktor Razvojne agencije Ajdin Polić, a koji je predstavio plan i dinamiku rada, te predložio osnovne oblasti koje bi trebala da obuhvata nova strategija.

Tokom diskusije članovi radne grupe su razmijenili mišljenja i prijedloge, te dogovorili konkretne buduće korake, a koje podrazumijevaju rad u timovima po oblastima shodno ekspertizi i profesionalnim iskustvu članova, kao i pripremu upitnika za mlade.

Close