EU4AGRI javni poziv za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

EU4AGRI javni poziv za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

EU4AGRI javni poziv za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

U okviru projekata EU4AGRI, koje finansira Evropska unija, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija je podržala razvoj kapaciteta pružalaca usluge u oblasti poslovnog savjetovanja i konsaltinga, sa ciljem unapređenja pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima prehrambenih proizvoda i stanovništvu ruralnih područja u BiH.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti preduzeća i udruženja građana (nevladine organizacije) koje su registrovane u BiH i koje imaju iskustvo u realizaciji programa obuke i konsaltinga u oblasti  poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 400.000 KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi do 40.000 KM. Ova sredstva podnosioci prijava mogu koristiti za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova, za lica koja pružaju ili namjeravaju pružati ovu uslugu krajnjim korisnicima.

Prijave se mogu podnijeti od 10. juna 2022. godine dok je krajnji rok 08. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.

Prva INFO sesija bit će održana u srijedu, 01. juna od 11:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

 

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava „javnipoziv.undp.ba“ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije dozvoljeno i tako dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Svaki dokument koji se dostavlja mora biti spašen kao poseban elektronski dokument pod odgovarajućim nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu IV Lista za provjeru).

Prijave se mogu podnijeti od 10. juna 2022. godine dok je krajnji rok za prijavu 08.07.2022. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 06.06. do 24.06.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

 

Informisanje potencijalnih podnosioca prijava o Javnom pozivu 

Neposredno nakon objave Javnog poziva EU4AGRI projekat će organizovati informativne sesije tokom kojih će se prezentirati svi aspekti javnog poziva, te pojasniti uslovi i kriteriji.

Vrijeme i lokacije održavanja informativne sesije će biti objavljeno na UNDP web stranici www.ba.undp.org, web stranici projekta EU4AGRI www.eu4agri.ba kao i putem oficijelne Facebook stranice projekta EU4AGRI i medija.

Korak 1: Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

 

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1-Obrazac za prijavu

Prilog II-Budzet projekta

Prilog III-Plan aktivnosti Javnog poziva

Prilog IV-Lista za provjeru dokumentacije

Prilog V-UN Globalni principi Javnog poziva

Prilog VI-Izjava o povezanim licima

Prilog VII-Format CV za clanove projektnog tima

Prilog VIII-Profil podnosioca prijave

Prilog IX-Okvirni program edukacije

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

Close