Obavještenje

Obavještenje

Obavještenje

Obavještvaju se zainteresovana lica da će Razvojna Agencija d.o.o. Zavidovići, u okviru projekta Ženska mreža „ALPIJEVKE“, „Žene za žene“- mreža mladih liderica iz različitih lokalnih zajednica – s ciljem pružanja podrške ženama iz različitih sfera i zagovaranja za bolji položaj žene u našem društvu, dana  26.05.2022. godine (ČETVRTAK) u 14.00 sati u Velikoj Sali gradskih organa Zavidovići, ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9. Zavidovići, održati prezentaciju na temu PREZENTACIJA POTICAJA ZA PRIVREDU GRADA ZAVIDOVIĆI ZA 2022 GODINU.

Close