Konačne liste korisnika redovnih poticaja u privredi za 2023. godinu na području Grada Zavidovići

Konačne liste korisnika redovnih poticaja u privredi za 2023. godinu na području Grada Zavidovići

Konačne liste korisnika redovnih poticaja u privredi za 2023. godinu na području Grada Zavidovići

U skladu sa odredbama Javnog poziva prednost i prioritet isplate u punom iznosu poticaja će imati mladi vlasnici mikro i malih subjekata privrede do 30 godina, dok će se ostalim aplikantima vlasnicima mikro i malih subjekata privrede, iznos poticaja proporcijalno umanjiti shodno raspoloživim sredstvima, a u iznosu od 53,66% od punog iznosa (ukupna raspoloživa sredstva za dodjelu poticaja iznose 118.223,47 KM za sve mjere).
Subjekti mikro/male privrede u vlasništvu mladih označeni su u tabelarnim prikazima boldiranim slovima.

PREUZIMANJE

Konačna lista korisnika redovnih poticaja u privredni za 2023. godinu na području Grada Zavidovići

Konačna lista podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu poticaja 

 

Izvor: https://zavidovici.ba/

Close