JAVNI POZIV za finansiranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave FBiH

JAVNI POZIV za finansiranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave FBiH

JAVNI POZIV za finansiranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave FBiH

Vlada FBiH je objavila javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opći cilj ovog Javnog poziva je finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

"Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekate/zahtjeve/inicijative iz sljedećih oblasti: putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.); komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.); objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.);ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.); finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave", navedeno je u javnom pozivu.

Maksimalna vrijednost finansiranja u okviru ovog Javnog poziva po svim projektima/zahtjevima/inicijativa - ma za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM (do 3,4% ukupnih sredstava za raspodjelu).

 

Poziv dostupan na: https://fbihvlada.gov.ba/uploads/documents/javni-poziv-opcine-gradovi-2022-v2-005_1655193716.docx

Close