Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede

Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede

Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na danas održanoj sjednici, između ostalog, donio Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 i Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022.

Pozivamo potencijalne korisnike (poslodavce i nezaposlene osobe) da se informišu o programima radi eventualnog učešća.

PROGRAM
SUFINANCIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI
POLJOPRIVREDE 2022

Ciljna grupa/korisnici sredstava su lica prijavljena na evidenciju nezaposlenih u Federaciji
BiH najmanje dan prije objave Programa na web portalu Zavoda (javni poziv), bez obzira
na stepen obrazovanja, spol i dob, a koja će po odobravanju sredstava registrirati i održati
registriranom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Po izvršenoj
registraciji poljoprivredne djelatnosti, korisnici sredstava mogu dodatno zaposliti
nezaposlene osobe na period od 6, 12 ili 24 mjeseca.

Zavod će osobama, kojima se odobre poticajna sredstva, nakon što registruju
poljoprivrednu djelatnost i otpočnu sa radom mjesečno refundirati poticajna sredstva u
iznosu od 250,00 KM što obuhvaća troškove obaveznih doprinosa i ostale troškove
poslovanja.
U slučaju zapošljavanja nezaposlenih osoba u novoregistriranim poljoprivrednim obrtima
mjesečno će se refundirati i iznos od 330,00 KM što obuhvaća troškove obaveznih
doprinosa na i iz plaće, a u slučaja ostatka novčanih sredstava isti se iznos koristi za isplatu
dijela neto plaće zaposlenih u trajanju od 6, 12 ili 24 mjeseca, ovisno o odabranom periodu
sufinanciranja.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, tj. do potpisivanja ugovora u vrijednosti
raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15.11.2022. godine.

PROGRAM
SUFINANCIRANJA ZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI
POLJOPRIVREDE 2022

Ciljna grupa/korisnici sredstava su lica prijavljena na evidenciju nezaposlenih u Federaciji
BiH, bez obzira na stepen obrazovanja, spol i dob, a koja će se po odobravanju sredstava
zaposliti u postojećim poljoprivrednim obrtima.
U Programu ne mogu učestvovati poslodavci (već postojeći poljoprivredni obrti radi
zapošljavanja nezaposlenih osoba) koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz
poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim
ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena
sredstva.

Zavod će već postojećim poljoprivrednim obrtima, kojima se odobre poticajna sredstva,
kod zapošljavanja nezaposlene osobe mjesečno refundirati iznos od 330,00 KM što
obuhvaća troškove obaveznih doprinosa na i iz plaće, a u slučaja ostatka novčanih
sredstava isti se iznos koristi za isplatu dijela neto plaće zaposlenih u trajanju od 6, 12 ili
24 mjeseca.
Poslodavci mogu zaposliti, po Programu, najviše 20 osoba.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, tj. do potpisivanja ugovora u vrijednosti
raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15.11.2022. godine.

 

Linkovi programa i obrasci zahtjeva za učešće dostupni su u nastavku:

Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022
Obrazac prijave

 

Program sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 
Obrazac prijave 

Close