Za razvoj turizma u FBiH 5.000.000 KM

Za razvoj turizma u FBiH 5.000.000 KM

Za razvoj turizma u FBiH 5.000.000 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM. Ovim sredstvima obuhvaćeno je pet programa.

 

Prvi program, u iznosu od 2.000.000 KM, predviđen je za promociju domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije BiH u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području FBiH. Korisnici ovih sredstava su pravne osobe registrovane u FBiH koje, pored ostalih aktivnosti, posluju kao internet servisi za prodaju turističko-ugostiteljskih usluga, s tim da su u 2021. godini na taj način realizovale više od 1.000 turističkih paket-aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih osoba izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima FBiH (domaćim turistima).

 

Za program podrške iznajmljivačima, a s ciljem proširenja i unapređenja smještajnih kapaciteta i infrastrukture u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima, planirano je ukupno 300.000 KM. Iznos je namijenjen domaćinstvima koja imaju kategorizirane objekte. To znači da posjeduju rješenje nadležnog federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta, ili rješenje nadležnog kantonalnog ili općinskog/gradskog organa, s najmanje 20 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

 

Sredstva od 700.000 KM namijenjena su sufinansiranju umjetnog osnježavanja u okviru ski centara na skijalištima u FBiH, a korisnici su pravne osobe registrovane u FBiH, koje upravljaju ski liftovima i za to posjeduju upotrebnu dozvolu, te imaju najmanje 20 stalno zaposlenih i obezbijeđeno najmanje 50 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta.

 

Za sufinansiranje promocije turističkih potencijala FBiH kroz izradu i objavu promotivnih materijala u elektronskom i štampanom obliku na službenim jezicima FBiH (web portala, dnevnih novina i magazina), koji doprinose boljoj informisanosti domaćih turista o raspoloživim ponudama, resursima i kapacitetima, planiran je iznos od 500.000 KM.

 

S ciljem razvoja zimskog turizma i poboljšanja sigurnosti skijaša na skijalištu Ponijeri, Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj je kao podrška za kupovinu novog ski lifta izdvojeno 1.500.000 KM. Ovo je, inače, inicijativa 78 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koju je Vada FBiH usvojila 9.6.2022. godine na 318. sjednici.

 

Za programe zaštite okoliša 428.969 KM

 

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška sredstava utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH za provođenje Akcionog plana Strategije okoliša, u ukupnom iznosu od 428.969 KM.

 

Od ovog iznosa je 128.969 KM planirano kao podrška aktivnostima koje se poduzimaju u BiH zbog izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori u Hrvatskoj, a s ciljem sprečavanja negativnih posljedica do kojih bi ovakvo odlagalište dovelo.

 

Iznos od 250.000 KM predviđen je za podršku boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u FBiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti. Korisnici ovih sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima (spomenicima i parkovima prirode, te zaštićenim pejzažima: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi).

 

Namjena ovog programa je očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.

 

Za oporavak hardvera, te nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u FBiH, izradu aplikacija za uspostavu Registra opasnih supstanci, Registra akcidenata u okolišu i Registra okolišnih dozvola planirano je 50.000 KM. Korisnici ovih sredstava su IT kuće čije su djelatnosti održavanje računarskih hardvera i mreža i razvoj softvera/aplikacija.

Close