Vlada ZDK odobrila sredstva za infrastrukturu u Poslovnom inkubatoru Razvojne Agencije Zavidovići.

Vlada ZDK odobrila sredstva za infrastrukturu u Poslovnom inkubatoru Razvojne Agencije Zavidovići.

Vlada ZDK odobrila sredstva za infrastrukturu u Poslovnom inkubatoru Razvojne Agencije Zavidovići.

U sklopu nedavno održane 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koja se održala 10. studenog 2023., usvojena je Odluka o odobravanju i dodjeli sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna sredstva koja su odobrena iznose 1.000.000 KM.

Jedan od značajnih projekata koji je dobio odobrenje je i projekat Grada Zavidovići. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, odobrena su sredstva za sanaciju komunalne infrastrukture unutar Poslovne zone "Majdanska polja", odnosno za rekonstrukciju puteva, komunalne infrastrukture i parking prostora Poslovnog inkubatora Razvojne Agencije Zavidovići. Za provedbu ove važne inicijative, Grad Zavidovići će dobiti sredstva u iznosu od 112.906,87 KM.

Ovo je značajan korak prema poticanju privrednog razvoja i stvaranju poticajnog okruženja za poslovanje unutar Zeničko-dobojskog kantona kao i Grada Zavidovići. Sanacija komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni "Majdanska polja" pridonijet će stvaranju povoljnijih uvjeta za postojeće poduzetnike Poslovnog inkubatora, čime će se potaknuti ekonomska aktivnost i stvoriti nova radna mjesta.

Očekuje se da će ovaj projekt imati dugoročne pozitivne učinke na lokalnu zajednicu, doprinoseći razvoju poslovnih zona i jačanju poduzetničke infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona.

Close