Vlada FBiH rasporedila opštinama i gradovima 39 mil KM

Vlada FBiH rasporedila opštinama i gradovima 39 mil KM

Vlada FBiH rasporedila opštinama i gradovima 39 mil KM

Vlada Federacije BiH donijela je jučer odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za ovu godinu kojom je opštinama i gradovima dodijeljeno ukupno 39 mil KM.

Odlukom je utvrđena raspodjela 10.000.000 KM tekućih transfera i 29.000.000 KM kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima na ime dodjele finansijske pomoći budžetima opština i gradova u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene epidemije kovida 19, te za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti primjenjeni u jedinicama lokalne samouprave.

Odlukom, donesenom na hitnoj telefonskoj sjednici, određeno je da se 10.000.000 KM dodjeljuje u jednakom iznosu od po 125.000 KM za 80 opština i gradova, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava opštinama i gradovima iz budžeta FBiH utvrđena je raspodjela 28.999.305 KM za projekte u 76 opština i gradova.

Korisnici sredstava dužni su izvještaj o njihovom utrošku dostaviti federalnom Ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Vlada FBiH će sa načelnicima i gradonačelnicima opština i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava kojima će biti regulisana međusobna prava i obaveze, a za njihovo potpisivanje je ovlašten federalni ministar finansija.

Vlada će sredstva iz ove odluke doznačiti na depozitne račune opština i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

 

Izvor: mreža-mira

Close