Uskoro objava javnog poziva projekta EU za pripreme poslovnih planova

Uskoro objava javnog poziva projekta EU za pripreme poslovnih planova

Uskoro objava javnog poziva projekta EU za pripreme poslovnih planova

Javni poziv je namijenjen privatnim pružaocima savjetodavnih usluga za realizaciju programa edukacije o pripremi poslovnih planova

U okviru projekta EU4AGRI koje finansira Evropska unija krajem aprila 2022. godine bit će objavljen javni poziv za mjeru podrške savjetodavnim službama u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.

Javni poziv je namijenjen privatnim pružaocima savjetodavnih usluga za realizaciju programa edukacije o pripremi poslovnih planova, kao i za jačanje njihovih kapaciteta za poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju svojim klijentima.

Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća i udruženja građana koja pružaju uslugu edukacije iz oblasti poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova u poljoprivrednom sektoru.

Raspoloživa sredstva podrške za ovaj javni poziv su u iznosu do 400.000 KM, gdje je maksimalan iznos podrške po jednoj prijavi do 40.000 KM.

Cilj javnog poziva je unapređenje pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima prehrambenih proizvoda, kroz veću dostupnost educirane stručne podrške za pripremu poslovnih planova i projektnih prijedloga.

Trenutno je u okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Prijave se mogu podnijeti od 5. maja dok je krajnji rok 7. juni putem online platforme javnipoziv.undp.ba, a prijave podnesene putem drugih kanala (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje, saopćeno je.

Preutzeto: akta.ba

Close