TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA ZA 2023.godinu

TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA ZA 2023.godinu

TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA ZA 2023.godinu

JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim
nivoima vlasti i fondovima - Transter za razvoj turizma u Federaciji BiH"
za 2023. godinu

Javni poziv transfer turizam 2023

Izjava o realizaciji projekta (I-1)

Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)

izjava o koristenim potporama male vrijednosti (I-4)

Prilog I OBRAZAC P2 2023

Prilog I OBRAZAC P1 2023

Izvor: https://www.fmoit.gov.ba/

Close