TRANSFER ZA OKOLIŠ - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA ZA 2023.godinu

TRANSFER ZA OKOLIŠ - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA ZA 2023.godinu

TRANSFER ZA OKOLIŠ – AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA ZA 2023.godinu

Javni poziv

Obrazac prijave projekta 2023 - PRILOG I.

1. b Obrazac budzeta projekta - PRILOG I.

Izjava o realizaciji projekta 2023 PRILOG II

Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka 2023 PRILOG III

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 2023 PRILOG IV.

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti 2023 PRILOG V.

Izvor:https://www.fmoit.gov.ba/

Close