Seminar “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU”

Seminar “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU”

Seminar “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU”

U četvrtak, 13. oktobra 2022. godine, završen je četvorodnevni seminar na temu  “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU”. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije na inicijativu lokalne razvojne agencije iz grada Zavidovići – RAZ.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Razvojne agencije Zavidovići (RAZ) i grada Zavidovići  koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom projekata koje finansiraju domaći i međunarodni donatori.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

– Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa

– Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)

– Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante)

– EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta

– Implementacija projekata

– Monitoring i evaluacija

– Informacije o dostupnim EU fondovima

Tokom ove četvorodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminar je održan 04., 05. , 12. i 13. oktobra u Zenici, u prostorijama REZ Agencije, a prisustvovalo mu je 5 osoba iz Razvojne agencije Zavidovići – RAZ i grada Zavidovići.

 

Izvor: rez.ba

Close