Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja na području Bosne i Hercegovine postoji i uspješno posluje duže od dvadeset godina. Kolektiv nudi usluge posredovanja u zapošljavanju, savjetovanje i informisanje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja,  organizuje osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih lica, ali i profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova. Kolektiv aktivno učestvuje u društveno-odgovornim kampanjama i projektima koji se bave pitanjem poboljšanja uslova na tržištu rada. Kolektiv sarađuje sa preko 35.000 poslodavaca i 500.000 posloprimaca.
U prethodnom periodu, u okviru projekta „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 2.000 korisnika projekta, od kojih je preko 500 zaposleno u suradnji s preko 100 poslodavaca.
Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uslova na tržištu rada, Kolektiv objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekat“) koji finansira Ambasada Švedske a podržava Svjetska banka. Ovaj poziv je otvoren za neaktivne i dugoročno nezaposlene žene s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.
POZIV ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 
Na ovaj projekat mogu se prijaviti sve žene bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Dugoročno nezaposlene (12 mjeseci i više); i/ili
 • Prijavljene na biro za zapošljavanje 12 mjeseci ili više;- i/ili
 • Nezaposlene žene koje su nedavno primile socijalnu (novčanu) naknadu.

Učešće u Projektu uključuje:

 • Obuka i edukacija o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; “soft” vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
 • Savjetovanje i spajanje sa poslodavcima;
 • Obuka na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe.

Sve usluge projekta su besplatne.
Prednost u pružanju usluga imat će žene bez radnog iskustva kao i žene bez univerzitetskog obrazovanja.
Vašu prijavu na javni poziv popunite na stranici www.mojposao.ba ili  klikom na link „Prijavi se ovdje“.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba

Poziv ostaje otvoren do 31.12.2022. godine.

Dodatne napomene:

 • Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta Projekta.
 • U slučaju prevelikog broja prijava, korisnici projekta bit će odabrani nasumično među onima koji ispunjavaju uslove s obzirom na ograničena finansijska sredstva Projekta.
 • Projekt zadržava pravo daljnje provjere navoda kandidata i njihove podobnosti za sudjelovanje i korištenje usluga Projekta nakon prijave kandidata.
 • Projekat ne može garantovati spajanje sa poslodavcem kao ni zapošljavanje, ali usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.
 • Lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za Projekat, a u svrhu učešća u Projektu, pohranjujemo u bazu Kolektiva i koristimo ih u svrhu definisanu Projektom što, između ostalog, znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u Projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

Kolektiv posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Posjeduje sva potrebna ovlaštenja i dozvole za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju. Registrovani smo za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i izdata nam je dozvola Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj UPI 03-34/12-12/16 AG od 08.11.2018. godine za obavljanje poslova posredovanja u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.Kolektiv je uskladio svoje poslovanje sa domaćom i EU legislativom u odnosu na zaštitu ličnih podataka (GDPR). Sve zbirke ličnih podataka su registrovane kod Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Sva pitanja vezana za lične podatke mogu se uputiti na e-mail adresu: szlp@kolektiv.ba.

Lokacija: Bosna i Hercegovina

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 08.07.2022.

Trajanje oglasa: 176 dana (ističe 30.12.2022.)

Izvor: https://zeda.ba

Close