Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja na području Bosne i Hercegovine postoji i uspješno posluje duže od dvadeset godina. Kolektiv aktivno učestvuje u društveno-odgovornim kampanjama i projektima koji se bave pitanjem poboljšanja uslova na tržištu rada.

Kolektiv sarađuje sa preko 35.000 poslodavaca i 500.000 posloprimaca.
U prethodnom periodu, u okviru projekta „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 2.000 korisnika projekta, od kojih je preko 500 zaposleno u suradnji s preko 100 poslodavaca.

Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uslova na tržištu rada, Kolektiv objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim poslodavcima za iskazivanje interesa za učešće u projektu „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) koji finansira Ambasada Švedske a podržava Svjetska banka.

POZIV POSLODAVCIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 

Pozivamo sve poslodavce koji planiraju nova zapošljavanja u narednih 18 mjeseci da iskažu interes za saradnju sa Projektom u okviru kojeg mogu dobiti besplatnu podršku.
Podrška  Projekta može uključivati jednu ili više navedenih tipova podrške:

  • Posredovanje odnosno povezivanje poslodavaca sa tražiteljima posla s ciljem zapošljavanja, a kroz različite usluge kao što su regrutacija, predselekcija relevantnih kandidata ili  pretraga biografija;
  • Sufinansiranje obuke za posao;
  • Savjetovanje poslodavaca na temu potražnje radne snage u skladu sa mandatom Projekta.

Sve usluge projekta su besplatne. Sve navedene usluge obuhvataju isključivo nezaposlene osobe koje su se prijavile za podršku projekta te ispunjavaju uslove projekta tj. kandidati sa kojima se vrši posredovanje u zapošljavanju ili za koje se vrši sufinansiranje obuke ili savjetovanje poslodavaca, mogu biti isključivo korisnici projekta.

Ukoliko ste zainteresovani za sudjelovanje u Projektu molim Vas da popunite sljedeći obrazac (link)
Ukoliko imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba
Za ovaj Projekt mogu iskazati interes svi poslodavci koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Da su privatni poslodavci registrovani u skladu sa pozitivnim propisima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH;
  • Da su spremni na zapošljavanje sa punim radnim vremenom u trajanju od najmanje 3 mjeseca u skladu sa zakonima o radu i pozitivnim propisima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji reguliraju ovu oblast;
  • Da redovno uplaćuju zdravstveno osiguranje i doprinose za socijalno osiguranje što je vidljivo u bazi podataka porezne uprave.

Kolektiv posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Posjeduje sva potrebna ovlaštenja i dozvole za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju. Registrovani smo za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i izdata nam je dozvola Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj UPI 03-34/12-12/16 AG od 08.11.2018. godine za obavljanje poslova posredovanja u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.Kolektiv je uskladio svoje poslovanje sa domaćom i EU legislativom u odnosu na zaštitu ličnih podataka (GDPR). Sve zbirke ličnih podataka su registrovane kod Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Sva pitanja vezana za lične podatke mogu se uputiti na e-mail adresu: szlp@kolektiv.ba.
Zahvaljujemo se unaprijed na interesu!

Lokacija: Bosna i Hercegovina

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 12.09.2022.

Trajanje oglasa: 49 dana (ističe 31.10.2022.)

Prijavi se na oglas

mojposao.ba

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Close