Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED 2021-2027. - otvoren treći poziv

Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED 2021-2027. - otvoren treći poziv

Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED 2021-2027. – otvoren treći poziv

U okviru programa transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED 29.9.2022. godine otvoren je  treći poziv za dostavljanje projektnih prijedloga. Poziv se odnosi na prioritet 3 “Upravljanje Mediteranom” (MED GOVERNANCE), specifični cilj 6.6 „Aktivnosti za podršku boljem upravljanju saradnjom“ sa rokom prijave do 3.11.2022., do 13 sati. U okviru ovog Prioriteta će biti uključene dvije vrste projekata: projekti tematskih zajednica i projekti institucionalnog dijaloga.

Projekti koji će biti finansirani u okviru ovog poziva obuhvataju sljedeće programske misije:

 Prirodno nasljeđe (1 projekat tematskih zajednica i 1 projekat institucionalnog dijaloga)

 Zelena životna područja (1 projekat institucionalnog dijaloga)

 Održivi turizam (1 projekat institucionalnog dijaloga)

Ukupna finansijska alokacija iznosi oko 17 miliona eura (ERDF, IPA + kofinansiranje).

Projektni konzorcij se mora sastojati od minimalno 6 projektnih partnera iz 6 država, uz napomenu bh. partnerima da vodeći partner mora biti javno tijelo ili tijelo kojim se upravlja na osnovu javnog prava (public body i body governed by public law).

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni elektronskim putem pomoću online alata za praćenje Euro-MED programa JEMS.

Detaljna uputstva i uslove vezane uz poziv možete pronaći na programskoj web stranici, a kako biste bili u mogućnosti izraditi što kvalitetnije projektne prijedloge neophodno je temeljito proučiti Program saradnje i ostale relevantne programske dokumente.

Za više informacija o pozivu također je moguće kontaktirati državnu kontakt tačku.

izvor:https://www.dei.gov.ba

Close