Šta je Program regionalnih grantova?

Program regionalnih grantova Telemach fondacije predstavlja platformu za pružanje podrške razvoju lokalnih zajednicama u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno je namijenjen financiranju obrazovnih projekata, te projekata brige o okolišu u manjim lokalnim zajednicama, kojima su ovakvi izvori podrške limitirani.

Program regionalnih grantova značajan je iskorak u segmentu korporativne filantropije kako za Telemach fondaciju, tako i za bosanskohercegovačko tržište u cjelini.

Cilj Programa je pružiti pomoć i podstrek manjim zajednicama da realiziraju projekte koji su važni za njih, u okviru oblasti koje program podržava.

Koje oblasti su prihvatljive?

1. Obrazovanje i širenje znanja kao pokretača daljeg razvoja svake zajednice – ideje i projekti koji doprinose razvoju vještina i znanja;

2. Zaštita okoliša uz promociju zdravih stilova života – ekološke aktivnosti, kao i ideje i projekti kojim se štiti životna sredina i koji povezuju promociju zdravih stilova života kako za lokalno stanovništvo, tako i za turiste;

Ko može prijaviti svoj prijedlog projekta?

Podnositelj prijedloga projekta je isključivo registrovano udruženje ili fondacija (prema važećim aktuelnim zakonima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

U kojim lokalnim zajednicama treba da se realizuje projekt?

Programom se podržavaju organizacije čiji će se projekti realizovati isključivo na području malih zajednica (do cca 50000 stanovnika).

Koliki je iznos granta po projektu?

Iznos podrške po jednom odobrenom projektu ne može biti veći od 5,000 KM bez obzira na broj partnera u projektu.

Koji je način podnošenja aplikacije s prijedlogom projekta?

Prijedlozi projekta se mogu podnijeti samo u formi koja se nalazi na LINK-u:

Prilog br. 1 – „Obrazac prijave za prijavu Program regionalnih grantova 2023“

Prilog br. 2 – „Obrazac budžeta Program regionalnih grantova 2023“

 

Program regionalnih grantova 2023| Telemach BH

Izvor: https://www.mreza-mira.net