Pridruži se RAZ Viber zajednici

Pridruži se RAZ Viber zajednici

Pridruži se RAZ Viber zajednici

Razvojna agencija Zavidovići (RAZ) u cilju kvalitetnog informisanja kompanija i građana o mogućnostima za kontinuiranim unapređenjem svojih usluga i ostvarivanjem prava nastoji koristiti različite kanale komuniciranja, a sve kako bi obavijesti od značaja za ove grupe stigle do što većeg broja potencijalnih korisnika.

U tom pogledu, već duže vrijeme je aktivna Viber zajednica Razvojne agencije Zavidovići, a putem koje njene članove redovno informišemo o javnim pozivima, dostupnim grant sredstvima i poticajama, edukacijama i drugim prilikama i događajima od značaja za privrednike, civilno društvo i građane.

Zajednica je javnog karaktera i svi zainteresovani mogu pristupiti istoj na ovom linku.

Close