PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA PROJEKTA PODRŠKE I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Razvojna agencija Zavidovići u okviru projekta "Podrška i unapređenje poljoprivredne proizvodnje" kojeg finansiraju Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i Grad Zavidovići objavljuje:

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA

Utvrđuje se sljedeća lista korisnika po javnom pozivu za Podršku i unapređenje poljoprivredne proizvodnje:

Br. Ime i Prezime Adresa Bodovi
1. Lejla Bajramović Vozuća - Stakići 80
2. PD Berry-Fruit doo Dolina 76
3. Faljić Elvir Donja Lovnica 76
4. Nihad Ljakić Majdanski put 1 75
5. Jasmin Bećić Perovići 75
6. Keserović Amir Keseri 74
7. Lisičić Hajrudin Crnjevo 73
8. Spahić Mehmed Donja Lovnica 73
9. Rasim Buljubašić Tribići 72
10. Fazlić Midhat Bajvati 72
11. SD Voće vela vl. Derlić Velid Podubravlje 26a 71
12. Selvir Ručić Crnjevo 71
13. Elmedin Hasanović Rujnica Kazići 71
14. Starčević Derviš Dolina 70
15. Muratović Suljo Dubravica 70
16. Husanović Kemal Potkleče 70
 
17. Čamdžić Hasaga Krčevine 65
18. Samir Hamzić Alići 63
19. Kljajić Zijad Zlatnih Ljiljana 62
20. Esad Mahovac Sinanovići 62
21. Samir Buljubašić Poljice 61
22. Mahovac Sefir Sinanovići 61
23. Karajbić Emir Mustajbašići 61
24. Zijad Mačak Dolina 60
25. Mujić Armir Mećevići 57
26. Mehanović Rusmira Alići 56
27. Ahmić Edis Gazija 55
28. Bošnjaković Mustafa Stipovići 52
29. Taletović Nermina Dubravica 50
30. Mujić Senahid Šadići 36
31. Hasičić Đulaga Krivaja 173 32
32. Faruk Lišić Hajderovići Lišići 30
33. Javrić Muhamed Ribnica 30
34. Bajrić Nesib Dolina 30
35. Šehić Mirsad Borovnica 29
36. Fazlić Sedika Mećevići 28
37. Mujić Mehmed Krčevine 28
38. Šibonjić Halid Sarajevska 28
39. Edo voće Podubravlje 27
40. Enes Sinanović Sinanovići 27
41. Šehić Hašim Borovnica 27
42. Esad Herić Biljačić Vrbica 27
43. Aldin Omerović Rujnica Luke 27
44. Bošnjaković Mirsad Kovači 26
45. Armina Horozović Vikovići 26
46. Mahovac Sead Čardak 23
47. Nesad Muharemović Laz 21
48. Nijaz Fazlić Bajvati Čardak 21
49. Mujkić Senad Mećevići 20
50. Admir Baraković Rujnica Husići 20
51. Joldić Zajim Podubravlje 19
52. Nermin Osmić Hajderovići 19
53. Žunić Suvada Gornja Gosovica 19
54. Abdurahmanović Mujo Borovnica 19
55. Sanela Muhić Zavidovićki put 18
56. Bećirović Omer Vikovići 18
57. Suljić Bego Ul Mehmeda Spahe 18
58. Šabić Senad Mećevići 17
59. Elmir Kadrić Gazija 16
60. Mirela Hasić Saletović Mustajbašići 16
61. Mubera Keserović Krivaja 14
62. Buljubašić Mehmed Bajvati 8
63. Benijamin Dendić Nepotpuna dokumentacija
64. Huskić Rasim Nepotpuna dokumentacija
65. Mustić Elvir Nepotpuna dokumentacija
66. Suad Mujarić Nepotpuna dokumentacija

 

 

Na osnovu preliminarne rang liste dodjeljuju se poticaji za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za prvih 16 korisnika sa rang liste. Na prelimarnu rang listu može se podnijeti žalba i zahtjev za uvid u postupak isključivo pisanim putem na protokol Razvojne agencije Zavidovići doo najkasnije do 28.11.2022. godine u 12:00 sati sa naznakom "Žalba na prelimarnu listu korisnika po javnom pozivu "Podrška i unapređenje poljoprivredne proizvodnje". Po pravosnažnosti preliminarne rang liste agencija će objaviti konačnu rang listu i pozvati korisnike na potpis ugovora.

 

Close