Preliminarna lista – Program redovnih poticaja privredi

Preliminarna lista – Program redovnih poticaja privredi

Preliminarna lista – Program redovnih poticaja privredi

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva za dodjelu poticaja privrede na području Grada Zavidovići za 2022. godinu da su liste objavljene na Oglasnoj poloči Grada Zavidovići 01.07.2022. godine.

Na objavljene liste podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora, koji se podnosi Gradonačelniku u pisanoj formi, u roku od 8 (osam) dana od dana objave preliminarnih lista na Oglasnoj ploči Grada Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Preliminarna lista podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove,
Preliminarna lista podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove

Close