Poziv za projekte – regionalni CSF i Medija program + EU TACSO 3 poziv za info sesiju i webinare

Poziv za projekte – regionalni CSF i Medija program + EU TACSO 3 poziv za info sesiju i webinare

Poziv za projekte – regionalni CSF i Medija program + EU TACSO 3 poziv za info sesiju i webinare

Evropska komisija objavila je regionalni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Program EU za civilno društvo i medije za Zapadni Balkan i Tursku za 2021-2023 (IPA III).

Ovo je poziv koji ide direktno iz Brisela, kroz tzv. IPA III Multi-country Programme za 2021-2022

Ono što je predviđeno jeste podrška za:

•         Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva;

•         Male projekte podrške dobrosusjedskim odnosima između Srbije i Kosova*;

•         Regionalne mreže OCD koje promovišu slobodu medija i slobodu izražavanja; i

•         Inicijativu za kvalitetno novinarstvo.

U okviru Poziva je šest tematskih lotova:

Lot 1 – Dobro upravljanje, vladavina prava i borba protiv korupcije

Lot 2 – Ljudska prava, antidiskriminacija i međukulturni dijalog

Lot 3 – Zelena i digitalna tranzicija

Lot 4 – Sloboda medija i sloboda izražavanja, uključujući borbu protiv dezinformacija i dezinformacija

Lot 5 – Projekti manjeg obima za podršku dobrosusjedskim odnosima između Srbije i Kosova

Lot 6 – Kvalitetno novinarstvo.

Kompletne informacije možete pronaći na sajtu EC link: https://bit.ly/3JweiST

Rok za online podnošenje koncepta je 24. maj 2022. u 18:00 sati (po briselskom vremenu).

Informativne sesije

EU TACSO 3 projekat organizuje onlajn informativne sesije 27. aprila 2022 kako bi pomogao aplikantima da se upoznaju sa Pozivom.

Predviđene su tri sesije (jedna info sesija i dva webinara) pa vas molimo da se prijavite posebno za svaku kojoj želite prisustvovati (možete se prijaviti za jednu od sesija, ili za dvije ili sve tri – po vašoj volji).

Proces prijave će biti otvoren do utorka, 26. aprila 2022. godine, do 12:00 sati. Radni jezik je engleski, jer se radi o velikim regionalnim grantovima (minimalni grant je 700 000 EUR) pa se očekuje da organizacije/mreže koje se prijavljuju imaju kapaciteta da isprate sve zahtjeve, uključujući I jezik.

Raspored EU TACSO 3 sesija sa ciljem podrške je sljedeći:

• 9:30 – 11:00h Info sesija o Pozivu za dostavljanje prijedloga projekata (link za registraciju)

• 12:00 – 13:30h Webinar o pripremi koncepta (link za registraciju)

• 15:00 – 16:30h Webinar o pripremi pune prijave (link za registraciju)

Close