POZIV ZA PREZENTACIJU PROGRAMA IMPAKT INKUBATOR POSLOVNIH IDEJA

POZIV ZA PREZENTACIJU PROGRAMA IMPAKT INKUBATOR POSLOVNIH IDEJA

POZIV ZA PREZENTACIJU PROGRAMA IMPAKT INKUBATOR POSLOVNIH IDEJA

U svrhu adekvatnog informisanja o programu pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju prezentaciji programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja, koju organizuje Investicijaska fondacija IMPAKT i Grad Zavidovići, a koja će se održati 28.4.2022. godine u 10:00 časova u sali Grada Zavidovići.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Grada Zavidovići u 2022. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja, koji će između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Grada Zavidovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Zavidovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 10.5.2022. godine.

Prijavni formular

Close