PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

Pozivaju se investitori registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji proizvodni objekat izgrade ili izvrše promjenu namjene objekta (neproizvodni u proizvodni) na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje dijela administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta.

Pravo korištenja poticajnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje proizvodnih djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, koja proizvodni objekat izgrade na području Zeničko-dobojskog i koja su upisala pravo vlasništva nad tim objektom koji je
predmet ovog poticaja i
koji ispunjavaju uslove definisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 12.09.2022. godine.

 

Close