Početak “AGRO ŠKOLE” u organizaciji Razvojne agencije Žepče

Početak “AGRO ŠKOLE” u organizaciji Razvojne agencije Žepče

Početak “AGRO ŠKOLE” u organizaciji Razvojne agencije Žepče

POČETAK „AGRO-ŠKOLE“ U

ORGANIZACIJI RAZVOJNE AGENCIJE ŽEPČE

13.5.2022.god. (petak) u 9:00 sati – Obuka za opće voćarstvo (morfologija, fiziologija i ekologija, voćaka); teoretski dio

14.5.2022.god. (subota) u 9:00 sati – Obuka za voćarstvo i vinogradarstvo (opći dio, razmnožavanje i kalemljenje; teoretski i praktični dio)

Obuke obuhvaćaju teoretski i praktični dio, teoretski dio se održava u Centru poslovnih kompetencija u Bistrici, a praktični dio u voćnjacima.

Predavači na obukama su profesori s „Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Prof. dr. Pakeza Drkenda
Prof. dr Fikreta Behmen
Prof. dr Mersija Delić
Ukoliko ste zainteresirani za prisustvo obukama možete se javiti u Razvojnu agenciju Žepče na 032 880 273, e-mail razepce@gmail.com – kontakt osoba Marijana Zovko.

Obuke u sklopu „AGRO-ŠKOLE“ će se održavati u periodu od 5., 6. i 7. mjeseca a neke od tema o kojima će se govoriti su opće i specijalno voćarstvo, vinogradarstvo sortimenti voćaka, uzgoj, rezidba, zaštita od bolesti i štetnika, ishrana i gnojidba i ekonomika poljoprivredne proizvodnje.

Obuke su besplatne za sve polaznike a financiraju se u sklopu projekta „centrikomNET“.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Razvojne agencije Žepče i projektnih partnera te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Izvor: https://razepce.com/

 

 

Close