Počelo ispitivanje potreba i položaja mladih grada Zavidovići

Počelo ispitivanje potreba i položaja mladih grada Zavidovići

Počelo ispitivanje potreba i položaja mladih grada Zavidovići

Razvojna agencija Zavidovići posvećena je unapređenju kvaliteta života mladih građana Grada Zavidovići. U skladu s tim, agencija trenutno provodi značajan projekat koji ima za cilj izradu Strategije omladinske politike za period 2024-2027. Ovaj važan korak podržava Federalno ministarstvo kulture i sporta, prepoznajući važnost ulaganja u budućnost mladih.

U procesu izrade strategije, formirana je radna grupa koja okuplja stručnjake s bogatim iskustvom iz različitih sektora relevantnih za mlade. Članovi radne grupe dolaze iz područja obrazovanja, nauke, zapošljavanja, poduzetništva, zdravstva, socijalne politike, stambene politike, sporta, kulture i civilnog društva. Ova raznolika grupa stručnjaka osigurava sveobuhvatan pristup i temelj za izradu strategije koja će zadovoljiti potrebe mladih na različitim životnim područjima.

Kako bi se dobio što precizniji uvid u stvarne potrebe mladih Zavidovići, radna grupa je pažljivo pripremila anketni upitnik. Ovaj upitnik, dostupan u elektronskom formatu, obuhvata širok spektar pitanja u vezi s različitim aspektima života mladih. Analitički pristup pri izradi pitanja osigurava da će rezultati ankete pružiti jasnu sliku o stvarnim potrebama mladih, na temelju koje će se oblikovati Strategija omladinske politike za naredne četiri godine.

Važno je napomenuti da, prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, mladi su definirani kao osobe u dobi od 15 do 30 godina. Stoga, pozivamo sve mlade osobe koje se nalaze unutar ove starosne skupine da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka koje se odnose na njihovu budućnost. Anketni upitnik je dostupan na ovom linku, a vaše sudjelovanje ključno je za oblikovanje strategije koja će odražavati stvarne potrebe i želje mladih Zavidovići.

Ovim putem pozivamo mlade da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju svoje budućnosti, ispunjavajući anketu i pridonoseći definiranju smjernica strategije te mjera podrške koje će doprinijeti njihovom boljem životu. Vaš glas je važan, i zajedno možemo stvoriti okolinu koja podržava razvoj i uspjeh mladih generacija Grada Zavidovići.

Close