P o z i v - Za učešće na radionici - Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama

P o z i v - Za učešće na radionici - Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama

P o z i v – Za učešće na radionici – Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama

P o z i v
Za učešće na radionici:
Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama
Poštovani,
Projekt USAID Razvoj održivog turizma u BiH (Turizam) u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom okoliša
i turizma i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vas pozivaju da nam se
pridružite na radionicama „Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama“.
Ruralni turizam ima veliki potencijal da stimuliše lokalni ekonomski razvoj i komplementaran je s
poljoprivredom kao i drugim ekonomskim aktivnostima koje doprinose rastu dohotka i otvaranju novih
radnih mjesta na širem području djelovanja.
Ovaj program obuke namijenjen je svim postojećim pružaocima usluga kao i onim koji planiraju u
budućnosti krenuti sa pružanjem smještaja i iskustava u ruralnim područjima. Na radionici će biti
predstavljenje najbolje prakse u upravljanju, promociji i prodaji autentičnih i uspješnih ruralnih iskustava,
fokusirajući se na kapacitete za unapređenje poslovnog upravljanja, pozicioniranje na tržištu, prodaju i
dizajn proizvoda, uzimajući u obzir potrebe i motivaciju post COVID-19 posjetitelja.
Neke od tema koje će biti predstavljene tokom predavanja su: strategije, taktike i najbolje međunarodne
prakse za produženje boravka gostiju, postizanje veće stope popunjenosti i iskorištenosti kapaciteta
tokom cijele godine, poboljšanje zadovoljstva gostiju i marže profita, uz poseban fokus na marketing na
društvenim mrežama, digitalnim prodajnim platformama, kvalitetnoj usluzi i standardima.
O turističkim strategijama i pristupima će Vas naučiti regionalno priznati turistički stručnjak - gospodin
Nedo Pinezić. Sa druge strane, najbolje marketinške prakse će Vam predstaviti stručnjak za marketing –
gospodin Harun Bavčić koristeći svoje dugogodišnje iskustvo na mnogim uspješnim projektima koje ima
iza sebe.
Obuka će se održavati na više lokacija širom zemlje u periodu od 17.do 27. maja, 2022. godine (Bihać,
Jajce, Travnik, Tuzla, Sarajevo, Konjic, Mostar, Ljubuški i Livno), shodno tome Vas savjetujemo da se
prijavite da učestvujete na lokaciji koja vam je najbliža.
Registrujte Vaše prisustvo putem linka: REGISTRACIJA: Radionica „Upravljanje, promocija i prodaja
autentičnog smještaja u ruralnim sredinama“. Nakon registracije učesnicima ćemo javiti tačnu lokaciju
održavanja radionice.
Za više detalja o samoj obuci i planu rada pogledajte sljedeći link: Detaljni plan obuke
Ukoliko budete imali dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav

DNEVNI RED RADIONICE
08:45 – 09:00 Registracija učesnika
09:00 – 09:30 Uvod i predstavljanje
09:30 – 10:30 Kako pokrenuti i izgraditi mali turistički biznis u ruralnim područjima i kako
uspješno prodati turistička iskustva u ruralnim sredinama,
Pretvaranje ruralnih proizvoda u nezaboravna iskustva
10:30 – 11:00 Pauza za kafu i diskusija
11:00 – 12:30 Strategije određivanja cijena i B2B i B2C kanali prodaje i distribucije
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 – 14:30 Uvod u digitalni marketing, društvene mreže i lanac vrijednosti u turizmu
14:30 – 15:00 Pauza za kafu i diskusija
15:00 – 16:00 Pružanje usluge u post COVID19 eri (izazovi i pristup)
16:00 – 16:15 Obraćanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva
poljoprivrede (nove strategije i programi podrške ruralnom turizmu)
16:15 – 16:45 Diskusija sa učesnicima i završne riječi

Close