Održana dvodnevna obuka u Sarajevu na temu PCM i priprema projekata za potrebe programiranja i pretpristupne pomoći

Održana dvodnevna obuka u Sarajevu na temu PCM i priprema projekata za potrebe programiranja i pretpristupne pomoći

  • U Sarajevu je dana 20. i 21. 09. 2022. održana obuka na temu „PCM i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći“. Obuka je održana u okviru obuka koje pruža Direkcija za evropske integracije u Bosni i Hercegovini (DEI). Prvi dan programa se bazirao na sljedećim temama:
  • Projekti i programi kao okosnice promjena,
  • Programiranje pretpristupne pomoći EU,
  • Pristup logičkog okvira.

Drugi dan programa se bazirao na sljedećim temama:

  • Razvoj interventne logike,
  • AD i AF dokumenti,
  • Opis projektnog zadatka,
  • Struktura, preporuke, izračun i aktivnosti.

Cilj obuke je bila priprema i obuka potencijalnih aplikanata o projektima i programima kao okosnici promjena, programiranju pretpristupne pomoći EU, pristup logičkom okviru, razvoj interventne logike, AD-u i AF-u, ToR-u te proračunu (budžetu).

Rad na radionici je bio veoma koristan i dinamičan, grupa je bila raznolika i sastojala se od učesnika iz raznih organizacija, tijela, državnih institucija, ministarstava i agencija. Trenerice Maja Perić i Ivana Mišković su izrazile zadovoljstvo što su imale priliku da razmijene iskustva sa veoma motivisanim profesionalcima iz raznih organizacija zainteresovanih za učešće u ovom programu i istakle da postoji veliki potencijal za kvalitetnu saradnju u partnerstvima unutar IPA III programa.

Svi zaposlenici Razvojne agencije Zavidovići su učestvovali na obuci.

Close