ODRŽAN POKAZNI ČAS STEM AKADEMIJE U ZAVIDOVIĆIMA

ODRŽAN POKAZNI ČAS STEM AKADEMIJE U ZAVIDOVIĆIMA

ODRŽAN POKAZNI ČAS STEM AKADEMIJE U ZAVIDOVIĆIMA

Dana 06. 09. 2022. u prostorijama Centra za kulturu u Zavidovićima održan je pokazni čas STEM akademije za djecu i roditelje. Na pokaznom času budući STEM polaznici i njihovi roditelji upoznati su sa STEM programom, trenerima, robotima, elektroničkim uređajima i drugom edukacijskom opremom te metodologijom rada na STEM akademiji. Nosilac projektne aktivnosti i pokretač programa je Razvojna agencija Zavidovići. Pokazni čas za djecu i roditelje održala je prof. Samra Mujačić iz Tuzle, direktorica STEM akademije za Bosnu i Hercegovinu, sa saradnicima. Djeca su imala priliku da probaju, rade i slušaju o programu, robotima, uređajima STEM akademije a roditelji su uz prezentovani program imali priliku da i sami pogledaju kako se djeca snalaze sa istim.

STEM akademija garantuje bogat STEM obrazovni program, iskustvo i izuzetno motivirane fakultetski obrazovane edukatore, rad sa Mindstorms, mBot, Spike, Boost i WeDo robotima, Arduino, RPi, micro:bit i MakeyMakey uređajima, programiranje u Scratch, Python, C, C++, HTML, CSS i JavaScript jezicima. Ovakav obuhvatan obrazovni sistem STEM akademije usmjeren je ka razvoju znanja i kompetencija neophodnih svakom pojedincu u digitalnom dobu, uvodeći polaznike u svijet njihove budućnosti.

Prva generacija STEM akademije u Zavidovićima za djecu i mlade uzrasta 5-18 godina počinje sa nastavom u sedmici od 26. 09. 2022. godine. Upis na STEM akademiju još traje a prijaviti se možete na ovdje.

Close